ev~o c ̔ English

New   JP   EN   CN   TW   Wholesale Online

@

o~

\

e@~

New oo
215 ND~
84
65 դƧ~
147 իOi~
28 ⨬Oi
217 Bm
12 ӆ
34
365 p
61 ΤƧ~
79 ΫOi~
140 ~~y
63 ܦѰK
@

ifWPΫ~

 O:

ΫOi~

o~ o~  Ӌ: 79

wRĬ@C
ANNA SUIe
wRĬ ]Oը@C30mlΫOi~
ΫOi~ o G
ANNA SUIOi
wRĬOi~

Ѩu
BIOTHERMe
Ѩu y30spfΫOi~
ΫOi~ o G
BIOTHERMOi
ѨuOi~

Ѩu
BIOTHERMe
Ѩu 騾25spfΫOi~
ΫOi~ o G
BIOTHERMOi
ѨuOi~

Ѩu
BIOTHERMe
Ѩu vVCK騾 150mlΫOi~
ΫOi~ o G
BIOTHERMOi
ѨuOi~

δ
BORGHESEe
Bo150gΫOi~
ΫOi~ o G
BORGHESEOi
δOi~

δ@
BORGHESEe
Bofɥέ@/ΫOi~
ΫOi~ o G
BORGHESEOi
δOi~

δ@
BORGHESEe
Bofɥέ@/oΫOi~
ΫOi~ o G
BORGHESEOi
δOi~

δ@
BORGHESEe
Bofɥέ@/W۩ΫOi~
ΫOi~ o G
BORGHESEOi
δOi~

ħqjm
S UEMURAe
ħq UVιjm 65gΫOi~
ΫOi~ o G
S UEMURAOi
ħqOi~

ħqjm
S UEMURAe
ħq UVιjm 30gΫOi~
ΫOi~ o G
S UEMURAOi
ħqOi~

ħq@
S UEMURAe
ħq UV@40ml SPF50ΫOi~
ΫOi~ o G
S UEMURAOi
ħqOi~

ħqͨ
S UEMURAe
ħq 쨾ͨ30ml SPF25ΫOi~
ΫOi~ o G
S UEMURAOi
ħqOi~

Jav }
C.DIORe
CD n~ujmG 30mlΫOi~
ΫOi~ o G
C.DIOROi
Jav }Oi~

Jav }jm
C.DIORe
CD F jm50ml SPF50ΫOi~
ΫOi~ o G
C.DIOROi
Jav }Oi~

Jav }jm
C.DIORe
CD F jm50ml#01ΫOi~
ΫOi~ o G
C.DIOROi
Jav }Oi~

Jav }jm
C.DIORe
CD F jm50ml#02ΫOi~
ΫOi~ o G
C.DIOROi
Jav }Oi~

Jav }Ψ
C.DIORe
CD yUVΨ50ml SPF30ΫOi~
ΫOi~ o G
C.DIOROi
Jav }Oi~

Jav }jm
C.DIORe
CD jm()ΫOi~
ΫOi~ o G
C.DIOROi
Jav }Oi~

Jv
CLARINSe
CL75ml/SPF25ΫOi~
ΫOi~ o G
CLARINSOi
JvOi~

jm
ETUDEe
ETUTE Nojm40ml #40ΫOi~
ΫOi~ o G
ETUDEOi
Oi~

jm
ETUDEe
ETUTE Nojm40ml #60ΫOi~
ΫOi~ o G
ETUDEOi
Oi~

źѹjm
CLINIQUEe
ź jm40ml SPF25ΫOi~
ΫOi~ o G
CLINIQUEOi
źѫOi~

źѹjm
CLINIQUEe
ź jm40ml SPF15ΫOi~
ΫOi~ o G
CLINIQUEOi
źѫOi~

źѹjm
CLINIQUEe
ź SĨ͹jm40ml SPF40ΫOi~
ΫOi~ o G
CLINIQUEOi
źѫOi~

kԼwjm
FALADEe
ͪƦXιjm 50mlΫOi~
ΫOi~ o G
FALADEOi
kԼwOi~

kԼw
FALADEe
LREΰ125mlΫOi~
ΫOi~ o G
FALADEOi
kԼwOi~

kԼwΨ
FALADEe
BILRĨΨ 50mlΫOi~
ΫOi~ o G
FALADEOi
kԼwOi~

@
H2O+e
H2O+@SPF30ΫOi~
ΫOi~ o G
H2O+Oi
Oi~

{RŲG
H.Re
sR RبŲG SPF12ΫOi~
ΫOi~ o G
H.ROi
{ROi~

jm
ETUDEe
d/@jm#1 35mlΫOi~
ΫOi~ o G
ETUDEOi
Oi~

jm
ETUDEe
d/@jm#2 35mlΫOi~
ΫOi~ o G
ETUDEOi
Oi~

jm
ETUDEe
d/@jm#3 35mlΫOi~
ΫOi~ o G
ETUDEOi
Oi~

S
S.RYKIELe
SONvVS145mlΫOi~
ΫOi~ o G
S.RYKIELOi
Oi~

RO
LA PRAIRIEe
R gbOŲGSPF115ΫOi~
ΫOi~ o G
LA PRAIRIEOi
ROi~

RŲG
LA PRAIRIEe
R GĺبŲGSPF8ΫOi~
ΫOi~ o G
LA PRAIRIEOi
ROi~

b
GUERLAINe
b Ĩ@ SPF30 30mlΫOi~
ΫOi~ o G
GUERLAINOi
bOi~

b
GUERLAINe
b oSPF12 50mlΫOi~
ΫOi~ o G
GUERLAINOi
bOi~

b
GUERLAINe
b @K״iΤ50mlΫOi~
ΫOi~ o G
GUERLAINOi
bOi~

b@S
GUERLAINe
b 촵իO@SSPF15ΫOi~
ΫOi~ o G
GUERLAINOi
bOi~

b@
GUERLAINe
b 촵իO@SPF10ΫOi~
ΫOi~ o G
GUERLAINOi
bOi~


GUERLAINe
biO㨾ͨŰd75mlΫOi~
ΫOi~ o G
GUERLAINOi
bOi~

jm
M.FACTORe
SK-2 PITERA ijm30gΫOi~
ΫOi~ o G
M.FACTOROi
Oi~

y
E.ARDENe
y ɪŬXIJ15ml SPF10ΫOi~
ΫOi~ o G
E.ARDENOi
yOi~

yjm
E.ARDENe
y Ojm50mlΫOi~
ΫOi~ o G
E.ARDENOi
yOi~

L
E.LAUDERe
L 騾@SPF15ΫOi~
ΫOi~ o G
E.LAUDEROi
LOi~

Ljm
E.LAUDERe
L oŨmعjmΫOi~
ΫOi~ o G
E.LAUDEROi
LOi~


E.LAUDERe
L LyΨ50mlΫOi~
ΫOi~ o G
E.LAUDEROi
LOi~


E.LAUDERe
L L騾Ψ150mlΫOi~
ΫOi~ o G
E.LAUDEROi
LOi~


E.LAUDERe
L LΨ15mlΫOi~
ΫOi~ o G
E.LAUDEROi
LOi~

jm
ORLANEe
عjm30mlΫOi~
ΫOi~ o G
ORLANEOi
Oi~

O
ORLANEe
ΫO㯻40mlΫOi~
ΫOi~ o G
ORLANEOi
Oi~


ORLANEe
騾SPF25 125mlΫOi~
ΫOi~ o G
ORLANEOi
Oi~


ORLANEe
ySPF30 50mlΫOi~
ΫOi~ o G
ORLANEOi
Oi~

ƫ侤
SISLEYe
ƫ侤 νղz50mlΫOi~
ΫOi~ o G
SISLEYOi
ƫ侤Oi~

ƫ侤
SISLEYe
ƫ侤 Ϋ@200mlΫOi~
ΫOi~ o G
SISLEYOi
ƫ侤Oi~

ƫ侤Ϊo
SISLEYe
ƫ侤 Ϊo125mlΫOi~
ΫOi~ o G
SISLEYOi
ƫ侤Oi~

`௻
CHANELe
` SPF15ΫOi~
ΫOi~ o G
CHANELOi
`Oi~

`jm
CHANELe
` hιjmSPF45ΫOi~
ΫOi~ o G
CHANELOi
`Oi~

Mjm
LANCOMEe
M UUVjm30ml SPF30ΫOi~
ΫOi~ o G
LANCOMEOi
MOi~

M
LANCOMEe
M UUVjm30ml/ΫOi~
ΫOi~ o G
LANCOMEOi
MOi~

M
LANCOMEe
M UUVjm30ml/ΫOi~
ΫOi~ o G
LANCOMEOi
MOi~

M
LANCOMEe
M UUVjm30ml/ΫOi~
ΫOi~ o G
LANCOMEOi
MOi~


LANCOMEe
M 騾Ψ125mlΫOi~
ΫOi~ o G
LANCOMEOi
MOi~

Mjm
LANCOMEe
M jm 50mlΫOi~
ΫOi~ o G
LANCOMEOi
MOi~

δ
LANCASTERe
LANLoξS100mlΫOi~
ΫOi~ o G
LANCASTEROi
δOi~

δ
LANCASTERe
LANΫɥRS200mlΫOi~
ΫOi~ o G
LANCASTEROi
δOi~

δjm
LANCASTERe
LANLotjm 50ml SPF8ΫOi~
ΫOi~ o G
LANCASTEROi
δOi~

jm
STENDHALe
ʹjmΫOi~
ΫOi~ o G
STENDHALOi
Oi~

ͽͨ
SHISEIDOe
ͽ vV.LũMͨSPF22ΫOi~
ΫOi~ o G
SHISEIDOOi
ͽOi~

ͽ
SHISEIDOe
ͽ vV.LSPF35 9gΫOi~
ΫOi~ o G
SHISEIDOOi
ͽOi~

ͽS
SHISEIDOe
ͽ vV.LMnSSPF30ΫOi~
ΫOi~ o G
SHISEIDOOi
ͽOi~

ͽ
SHISEIDOe
ͽ vV.LzλI SPF30ΫOi~
ΫOi~ o G
SHISEIDOOi
ͽOi~

ͽS
SHISEIDOe
ͽ vV.LٽoS SPF50ΫOi~
ΫOi~ o G
SHISEIDOOi
ͽOi~

ͽS
SHISEIDOe
ͽ w@ 𶢨SΫOi~
ΫOi~ o G
SHISEIDOOi
ͽOi~

ͽΨ
SHISEIDOe
ͽ w@ ũMΨSPF43ΫOi~
ΫOi~ o G
SHISEIDOOi
ͽOi~

ͽ
SHISEIDOe
ͽ LSPF22 9gΫOi~
ΫOi~ o G
SHISEIDOOi
ͽOi~

ͽ
SHISEIDOe
ͽ LͻeSPF18 50gΫOi~
ΫOi~ o G
SHISEIDOOi
ͽOi~

ͽ
SHISEIDOe
ͽ vV.LͭSPF35ΫOi~
ΫOi~ o G
SHISEIDOOi
ͽOi~

tù흾
YSLe
YSL Τ흾SPF15 50mlΫOi~
ΫOi~ o G
YSLOi
tùOi~

̤W

WZɶ  AM9:00~PM6:00  gG  Tel:886-6-2820480, 2822432
xnjZ403-2  NO.403-2, Ta Wu St., Tainan, Taiwan, R.O.C. 704

sO~q LUNG JYI INDUSTRIAL CO., LTD.

 @ɦWPBBOiBOi~BƧ~BmAeBe~BBeơBvF
v~BvơBBAۡBʳfB~BoAifBXfBfBoBoΡI

ְֻ׬Ǯ Ʊ 100ڻ ɽ10ֿ 3ͼͼ Ʊָ ɽʮһѡͼ ʮһѡĿ ũ˹ƻҳ ʮһѡֲͼ ƱƼͼ۹

 

 

]m

- -

By

Bm

Be

f

B

@BI

m f

DnOΫ~

ifWPΫ~

Ʊ 100ڻ ɽ10ֿ 3ͼͼ Ʊָ ɽʮһѡͼ ʮһѡĿ ũ˹ƻҳ ʮһѡֲͼ ƱƼͼ۹